Schaduw

Schrijven met licht. De letterlijke betekenis van fotografie.

Maar zoals een pagina met tekst ook leesbaar en uitnodigend wordt door witruimte, zo is schaduw net zo bepalend als licht. Er wordt ook geschreven met de afwezigheid van licht.

Schaduwen kunnen dingen verhullen, maar ook onthullen. Ze kunnen iets laten zien wat je wellicht niet direct kan zien. Schaduwen zijn geweldige subjecten, ook al zijn ze een afspiegeling van het eigenlijke object, en niks anders dan licht wat er niet is.